مرآتی فرماندار شیروان:
آیین تجلیل از96دانش آموزشیروانی مدال آورالمپیادهای علمی کشورکه باحضورفرماندار، اعضای شورای اسلامی، خانواده هاواعضای انجمن های اولیاومربیان،مسئولین امر تعلیم وتعلم درمحل مجتمع فرهنگی هنری غدیربرگزارشدازاین قهرمانان علمی نیزبه شایستگی تجلیل شد.
کد خبر: ۷۳۵۳۵۴
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲ 16 April 2019

به گزارش تابناک خراسان شمالی از شیروان ، آیین تجلیل از96دانش آموزشیروانی مدال آورالمپیادهای علمی کشورکه باحضورفرماندار، اعضای شورای اسلامی، خانواده هاواعضای انجمن های اولیاومربیان،مسئولین امر تعلیم وتعلم درمحل مجتمع فرهنگی هنری غدیربرگزارشدازاین قهرمانان علمی نیزبه شایستگی تجلیل شد.فرماندارشیروان باقدردانی ازمعلمین ومسئولین امر تعلیم وتعلم ،خانواده ها واین دانش آموزان باتاکید براین که آینده کشور رابه دست فرزندانی می دهیم که امروزدراینجاازآنان تقدیرمی کنیم گفت:امروزه محورتوسعه کشورها علم است وعلم آن چیزی است که کمک می کندتاکشورها به قطب اقتصادی تبدیل شوند. نماینده عالی دولت درشیروان اظهار کرد به واقع موتورتوسعه کشورهاعلم است وما امروزدراین سالن شاهد دوعنصر علم وجوانی هستیم وباید بدانیم که گره خوردن این دو عنصر با یکدیگرمی تواندمشکلات راحل کند. امین رضا مرآتی ادامه داد المپیادهای علمی راهی برای گسترش مرزهای دانش است. رئیس شورای آموزش وپرورش شیروان بیان داشت .امروزانقلاب اسلامی به وجودشما نخبگان افتخارمی کند. مرآتی بابیان اینکه امروزازمنابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه کشوریادمی شوداضافه کردامروزحضورایران اسلامی با اقتدار به همت نخبگان وسرمایه های علمی رقم خورده است. وی خاطرنشان کردهیچ سرمایه ای بالاترازسرمایه انسانی درجامعه نیست گفت:جوانان رزمنده دیروزدرمیدان مجاهدت جنگیدندوازمرز و بوم کشور وهمچنین درسایربخش ها دفاع کردندوجوانان امروزنیزبایددرجبهه مجاهدت علمی نیزغیرتمندانه تلاش کنند.
فرماندارشیروان :دراین مراسم بابیان اینکه سرمایه گذاری انسانی تنها باتلاش وکوشش دانش آموزان وجویندگان علم محقق خواهدشد بیان داشت: بستررشد و تعالی دانش آموزان باهمراهی وهمدلی خانواده ها،مدرسه،اولیاء،مربیان باآنان فراهم می شود.
مرآتی:جوانی رافصل پراستعداد دانست وافزودبایدازاین استعدادخداوندی نهایت بهره برداری رابرد و شکرآن رابه جای آورد.
وی خطاب به مدال آوران، دانش آموزان وجوانان المپیادی شیروانی تاکیدکرد:هرکجای دنیاوبه هردلیلی رفتیدفراموش نکنیدکه ریشه های شمادراین سرزمین است وشمابایدبه جامعه بشری وبه .....ایران وشیروان کمک کنید.
فرماندارشیروان گفت:بایداندیشه های بزرگ را موردتوجه قراردهیم.طبیعتاًهمه فرزندان کشورظرفیت های کشورهستندوالمپیادهاهم بخشی ازاین ظرفیت به شمارمی روندامّاکشورهابه اندازه ای توسعه می یابند که به ظرفیت انسانی خودبهادهد.خبر نگار/ غلامرضا مینا

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار