با تایید استعفا از سوی شورای شهر بجنورد:
سید عباس حسینی شهردار نیشابور شد
به گزارش تابناک خراسان شمالی،در جلسه عصر روز گذشته شورای اسلامی شهر بجنورد یازده نفر حضور داشتند که درخواست استعفانامه سید عباس حسینی مطرح و پس از رای گیری با استعفای ایشان موافقت شد.
اعضای شورای اسلامی شهر نیشابور سید عباس حسینی را به عنوان شهردار نیشابور منصوب کردند.
سید عباس حسینی سابقه خدمت در دو دوره شهرداری بجنورد و یک دوره عضویت در شورای اسلامی شهر بجنورد را در کارنامه کاری خود دارد.