توزیع 20 تن کود یارانه دار بین کشاورزان

مدیر مرکز خدمات کشاورزی خراسان شمالی از توزیع 20 تن کود یارانه دار بین کشاورزان استان طی امسال خبر داد.«محسن نظام دوست» روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: شرایط بین المللی حاکم بر کشور و اعتصاب رانندگان ماشین های سنگین طی سه مرحله و همراه شدن این موضوع با فصل کشت، مشکلاتی را درخصوص تامین و توزیع کود ایجاد کرد اما با وجود این مشکلات، توانستیم کود مورد نیاز را به موقع تأمین و توزیع کنیم.
وی با بیان این که توزیع و ذخایر کود امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب 30 و 25 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: به دلیل شرایط مناسب بارندگی طی امسال، مصرف کود افزایش پیدا کرده است که این میزان روی تولید تاثیر خواهد گذاشت.وی تصریح کرد: سالانه 150 هزار تن سهمیه کود از پتروشیمی خراسان داریم که از این میزان سهم استان 25 تا 30 هزار تن است و بقیه به 12 تا 15 استان تحت پوشش پتروشیمی بارگیری می شود.او از وجود 78 کارگزاری رسمی توزیع کود در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی خبر داد و افزود: 300 نفر به شکل مستقیم و 500 نفر به شکل غیر مستقیم در این بخش فعالیت می کنند.وی با اشاره به تفاوت قیمت کودهای یارانه دار با آزاد و احتمال سوء استفاده و قاچاق کودهای یارانه دار، از تشکیل کمیته های نظارتی برای جلوگیری از ایجاد بازار ثانویه و سیاه خبر داد و گفت: طی امسال دو محموله قاچاق کود با حجم 30 تن به ارزش 22 تا 23 میلیون ریال کشف شد و قبل از خروج از استان به چرخه توزیع برگشت.او به کشاورزان اطمینان داد: هیچ مشکلی درباره تأمین و توزیع کود در استان وجود ندارد./روزنامه خراسان شمالی