در اسفراین معرفی شد؛
نخستین بانوی مدیر جهاد کشاورزی در استان

طی مراسمی نخستین بانوی مدیر جهاد کشاورزی در استان که با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی اسفراین منصوب شده بود، معرفی شد.طی آیینی با حضور معاون توسعه و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان و فرماندار اسفراین ، با تقدیر از خدمات «خلیل عاقبتی ایرج» مدیر پیشین جهاد کشاورزی اسفراین که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، «فائزه تاج آبادی» به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی اسفراین معرفی شد./روزنامه خراسان شمالی