مجید پورعیسی ؛
اختیارات بیشتری به مدیران شهرستانی تفویض شود

به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، مجید پورعیسی در ستاد سرمایه گذاری استان اظهار داشت:نامه ای از سوی معاونت اقتصادی استانداری به تمامی دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شود که تا اختیارات بیشتری را به مدیران شهرستانی خود تفویض کنند.
وی افزود:در شهرستانها باید تقسیم وظایف انجام شود و متولی تمام امور نیز فرماندار است حتی اگر کاری به تعویق بیفتد باید فرماندار پیگیری آن را انجام دهد.
پورعیسی تصریح کرد:دستگاه های تخصصی نیز در کمک به سرمایه گذاران از هیچ تلاشی دریغ نکنند تا امور آنان سریع تر انجام شود و مهم تر آنکه زمانی که یک دستگاه تخصصی در مورد حل مشکل یک سرمایه گذار نظری را اعلام می کند همان را مبنای ادامه کار قرار دهید.
وی خاطرنشان کرد:هدف اصلی از برگزاری جلسات ستاد سرمایه گذاری استان این است مشکلاتی که در دستگاه های اجرایی و شهرستانها حل نمی شود در این ستاد با خردجمعی و باتاکید بر اجرای قوانین و مقررات حل شود.
در ادامه این نشست مشکلات چندین سرمایه گذار با حضور مدیران دستگاه های اجرایی متولی حل شد.