کشف اثراتی از تمدن ايرانيان باستان در مانه و سملقان + فیلم

رئيس دفتر باستان شناسي آلمان در ايران گفت: در فصل هفتم کاوش هاي بين المللي در محوطه تاريخي ريوي، تعداد زيادي اثر مُهر‌هاي گِلي کشف شد.

جعفری سرپرست هيئت ايراني باستان‌شناسي در اين محوطه نيز گفت: اين مهرها از يک اتاقک نگهداري خمره هاي آذوقه کشف شد.