توئیت مسئول بسیج دانشجویی آزاد شیروان در خصوص عدم حضور نماینده مجلس در دانشگاه
کیایی فر، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیروان در توئیتی به دعوت از نمایندگان مجلس این شهر در دانشگاه اشاره کرده و گفته که با توجه به عدم حضور عزیزی در سه نوبت دعوت از وی در دانشگاه، نباید دوباره منتظره برگزاری برنامه ای چالشی باشیم.

 
توئیت مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیروان: