اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۴:۲۶:۵۱
طلوع افتاب
۰۵:۵۴:۰۶
اذان ظهر
۱۱:۲۶:۰۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۱۳:۵۹