اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۰۶:۴۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۹:۴۵
اذان ظهر
۱۱:۳۱:۴۹
غروب آفتاب
۱۶:۲۲:۳۰
اذان مغرب
۱۶:۴۲:۰۱