اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۵:۱۳:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۵۹
اذان ظهر
۱۱:۳۵:۵۱
غروب آفتاب
۱۶:۲۳:۲۵
اذان مغرب
۱۶:۴۳:۰۸