اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۴:۰۸:۱۲
طلوع افتاب
۰۵:۴۶:۰۶
اذان ظهر
۱۲:۳۸:۲۶
غروب آفتاب
۱۹:۳۰:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۴۸:۵۶