اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: بجنورد
اذان صبح
۰۴:۲۵:۵۷
طلوع افتاب
۰۵:۵۳:۰۸
اذان ظهر
۱۱:۲۶:۱۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۷:۲۸
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۱۶